Pakking og levering:

Chagaen er oppmalt, tørket, veid og ferdig pakket.  De minste valørene sendes som brev og de største sendes som Brings Småpakker. Når jeg sender brev tar det vanligvis 1-2 dager, når jeg sender som småpakke tar det litt lenger tid. Dersom det haster veldig eller du har andre ønsker i forhold til forsendelsen, så spesifiser i kommentarfeltet når du bestiller, så skal jeg etterkomme det etter beste evne.

Det legges alltid ved bruksanvisning og en del fakta om chaga, med hver eneste forsendelse.

Litt nyttig info:
Chagaen plukkes av Ronald Kvernmo, for det meste i Målselv, Indre Troms. Det foregår ganske enkelt at jeg tar ryggsekk, tappjern og en klubbe med meg og går til skogs. Chagasoppen finner jeg i gammel urørt skog, noe vi har masse av i Målselv. Når jeg finner frisk, god chaga så blir den løsnet ved at jeg slår løs bit for bit med tappjern og klubbe. Man lar det alltid være igjen noen biter på treet, slik at chagasoppen kan fortsette å vokse. Deretter blir den ferske chagaen renset for never og trefliser, før den kuttes i mindre biter. De mindre bitene blir så malt til pulver i en industrikvern, før den legges til tørk. Tørkingen foregår under tak, men likevel utendørs, bortsett fra på hardeste vintere, da brukes et eget tørkerom. Når pulveret er tørt, lagres det i et kaldlager.