Velkommen som frivillig til Isogaisa!

Isogaisa blir 22-27. august 2017. Men det blir mest behov for frivillige 24-26. august.
Men selvfølgelig blir det behov for noen få frivillige i løpet av uka. Det blir også behov for frivillige når oktogonen og storlavvuene skal monteres. Det skjer i begynnelsen av august. Skriv i feltet "kommentar" når det passer best for deg å være frivillig. Siden Isogaisa er en rusfri så har vaktene kun en "administrativ" jobb!

10 timers jobbing gir ett festivalpass. De 10 timene trenger ikke være sammenhengende. De frivillige får utlevert en matbong som gir ett varmt måltid den dagen de jobber. I tillegg får den frivillige tilbud om medlemsskap i Foreningen Isogaisa.Vil du være med å skape noe unikt, noe fantastisk, en helt ny trend i samfunnet?

Isogaisa er blitt et merkevarenavn som det står respekt av. Bli med å skap den fantastiske Isogaisa-energien som ikke kan forklares, bare oppleves! Det kan du gjøre ved å melde deg på som frivillig. 

Festivaljobb kan bety kaos, mye gåing, misforståelser, litt rot, lite søvn og at man ofte blir satt til det man først ikke hadde tenkt.  Dette ligger i festivalens natur. Vi skal i løpet av noen få dager få masse ukjente mennesker til å jobbe sammen i team, og til å fungere under stress. Noe som vanligvis tar både måneder og år i større organisasjoner. Man føler seg nærmest kastet inn i en jobb, der medarbeiderne er ukjente, og mange ganger snakker de et annet språk!  Men det rare er at dette liker vi! Det fungerer! Hver eneste gang skjer det at den enkelte frivillige bare glir inn i jobben uten problem. Ja, ofte lurer vi på om hun/han har dette til yrke!

Festivaljobb betyr også at du er med å skaper noen nytt, noe som bare vil vokse. Du treffer nye spennende mennesker, får nye venner og føler at du en del av noe stort.


Det er behov for vakter, billettører, mat og kaffeselgere, tolker som kan russisk, bålvakter, folk til rigging og ikke minst stabsledere.
 
Slitsomt? JA! Men så utrolig spennende!
Skriv noen ord om deg sjøl, hva du kan og hva du absolutt ikke er i stand til. dette for at vi skal kunne fordele oppgavene til den som passer best. Ta også med når det passer best for deg å jobbe. Vi kan ikke love at vi kan etterkomme alle dine ønsker, men vi skal strekke oss langt.

Påmelding er bindende! Hvis du melder deg på som frivillig, men uteblir så blir du fakturert for et festivalpass. Skulle uforutsette ting dukke opp kan du melde avbud senest en uke før festivalstart.


Volunteer 

Do you like to create something unique, something wonderful, a new trend in the community? Isogaisa has become a brand that we can be proud of, and you can join us in creating the fabulous Isogaisa- energy that simply needs to be experienced. You can be a part of this by volunteering at Isogaisa.

Working for 10 hours give you one festival pass. You dont need to work 10 hours coherent.  

We will make sure that you will get short shifts, which makes it possible to participate in the activities at Isogaisa. Volunteers will get coffee, onefood coupon and a free festival pass for the job.

Being a volunteer can mean that you will experience chaos, a lot of walking, some misunderstandings, a little mess, little sleep and sometimes you get a job task that originally wasn’t yours. This is in the festival’s nature. We will, during a few days, work to get people that don’t know each other to work in teams that will function in a stressful environment. This will normally take days or months in a big organisation. Some can feel that they were just thrown in to a task, where the people we work with is unknown to us and sometimes they even speak a different language. The funny thing is that we love this and it works! The volunteer just ease in to job, and we wonder if he or she has this as their profession?    

Working at a festival means that you will be a part of making something new, something that will just grow. You will meet new exciting people, get new friends and feel that you are a part of something big.

We need guards, ticket sellers, food- and coffee sales staff, interpreters who can speak and read Russian, campfire- guards, people who can rig the tent and other equipment and last but not least, team leaders.

Tiresome? YES! But it is also so unbelievable exiting.

Registration is binding! You will be billet for a festival pass if you sign up as a volunteer but fail to participate. Should unforeseen things appear, we ask you to cancel at least one week before the festival.
Påmelding/subscribe