Isogaisa festivalen støttes av: EEA Grants Norway/Latvia,  Barentssekretariatet, Sametinget

                                                                                                                                             og
                                                                                                                                                                                       Troms Fylkeskommune

                                                                                                                               Tuuuusen takk!!

Her kan du laste ned komplett Isogaisa program!

siste verson program.pdf siste verson program.pdf
Size : 103.041 Kb
Type : pdf

ISOGAISA 11. TIL 17. AUGUST 2014  Årets program!

MANDAG/MONDAY
10:00 - 14:00     Workshops, bronsjeringer, belteveving, strikking med en beinnål / Bronze fingerrings, traditional bealt weaving,
                                    Ancient knitting with one bone needle m/ Andris Roze & Rasa Rose
14:00 - 18:00     Smørlaging, grøt på ild, kokle og fløytespilling / Butter making, Porridge in stoneware on fire, kokle and flute playing
                                    m/Inese Roze, Adele Grunte, Tälis Karlsons.
20:00 – 22:00     Vi samles rundt bålet / Around the fire 

TIRSDAG/TUESDAY
09:00-10:00         Yoga, m/Bente Vangen                      
10:00 – 12:00      Seremonier og ritualer / Ceremonies and rituals m/Marcos Rodriguez Riquelme
                                     Tanning fish skins m/Gerljnde Thiessen
                                     Workshops, bronsjeringer, belteveving, strikking med en beinnål / Bronze fingerrings, traditional bealt weaving,
                                    Ancient knitting with one bone needle m/ Andris Roze & Rasa Rose
12:00 - 14:00      Lunch time
14:00 - 16:30       Chants og spirituelle sanger m/Jane Folsted
                                      Skyte med pil og bue / bow and arrow m/Jan Jasko
                                      Brødbaking, grøt og urtete / bread baking, porridge and herbal tea
                                      Singing and kokle playing                                     
22:00                         Ild seremoni / fire ceremony  m/Marcos Rodriguez Riquelme

 ONSDAG/WEDNESDAY
09:00                          Morgenmeditasjon / morning meditation
10:00 - 12:00         Skyte med pil og bue / bow and arrow m/Jan Jasko
14:00 –15:30         Kramvik Bygdemuseum, oppmøte foran Fjellkysten
                                        Svettehytteseremoni kvinner/ Sweat lodge ceremony  women m/Jane Folsted
                                        Heart opening,  Biodanza m/Jacek Oransinski    
21:30                          Grottekonsert med Ingor Antte Ailu Gaup og Ore fra Latvia. Caveconcert with Ingor Antte Ailu Gaup and Ore.
                                        Avgang BUSS fra Fjellkysten 4 km. 150 m gange fra vei / Bus 4 km from Fjellkysten Hotell. 150 m walk from the road.
                                        Stien til grotta er nokså kronglete og ulent / The path to the cave is fairly steep and rugged.

 

TORSDAG/THURSDAY
09:00 - 10:00       Morgen shake / Morning shake  Jacek Orasinski/Biodanza
10:00 - 16:00       Tur til offerplassen med Eirik Myrhaug/ Walking to the sacred place with Eirik Myrhaug. (Sápmi)
11:00 - 17:00       Marked
                                     Folkemusikk og kunsthandverk med Ore fra Latvia / Traditional music and handcraft, Ore from Latvia.
                                     Kildinsamisk duodji / Traditional Kildin Sami handcraft. (Russian Sápmi)
12:00 -14:00       LUNCH

14:00 - 17:00      Workshop:
                                     Sami and nenets ceremonies. The young meet the Elders. (In Russian)
                                     Chants og seremonielle sanger, Jane Folsted. (In Danish)
                                     Ceremonies and Rituals, Marcos Rodriguez. (In English), 2,5 time
                                     Skyte med pil og bue med Jan Jasko / Shooting with bow and arrow, Jan Jasko (Tsjekkia)
                                     Folkloretradisjoner i Latvia; (Diana Zalane)
                                     Kokle-musikk.
                                     Bronsesmykker.
                                     Hekling.  
                                     Matlaging på stein. 
                                     Isogaisasermoni. (Robert A Vars Gaup & Liv Skrudland)                               

17:00 - 19:00     MIDDAG/DINNER

                                                                   
20:00                    ISOGAISA ÅPNING/OPENING CEREMONY.
                                  Festivalsjef Ronald Kvernmo / Festival leader Ronald Kvernmo (Sápmi)
                                  Elder Eirik Myrhaug  (Sápmi)
                                  Mother Isogaisa, Ekatarina Korkina. (Sápmi)
                                  Chagaseremoni.
                                  Nadezda Lyazhenko, (Sápmi)
                                  Andrés King Cobos, (Mexico)
                                  Åpen mikrofon / Open microphone

FREDAG/FRIDAY
09:00 - 10:00        Morningmeditation, Jungle Svonni (Sápmi) 
                                      Morningshake to Mother Earth (Jacek Orasinski)                                                             
11:00 – 17:00       ISOGAISAMARKED.           
10:00 - 12:00        WORKSHOPS
                                      Chants og spritituelle sanger, Jane Folsted. (Language: Danish)
                                      Folkklore: Traditional music, handcraft and cooking, ORE.
                                      Kildinsamisk duodji / Tratitional handcraft from Russian Sápmi
                                       Ceremonies and Rituals, Marcos Rodriguez. (In English), 2,5 time
                                       Tanning fish skins. (Gerlinde Thiessen)
                                       Skyte med pil og bue med Jan Jasko / Shooting with bow and arrow, Jan Jasko (Tsjekkia)
                                       Sjamanisme i Russisk Sapmi (Tatiana Egorova, Nadezda Lyashenko m.fler)  
                                       Tromming og joik i Russland - Nenets. (Nikolaj Taleev)
                                      Dans Pilates og scenetekke. (Elin Kåven) - Individuelle avtaler.                                                                                                          

12:00 -14:00         LUNCH   
14:00 - 16:00        Trommereise (Ronald Kvernmo) 
                                       Healing Peru. (Carlos Enrique Lopez Giamaraes)       
14:00 - 16:30        Temazcal Svettehytte / Sweatlounge, Andres King Cobos, English/spanish language (Mexico)
                                       Kvinne svettehytte med Jane Folsted / Female sweat lounge, Jane Folsted (Danmark)
                                       Workshop fortsetter til ca kl 1700  /Workshops continue until 0500 pm
16:00 - 17:00        Sermoni mot gruvedrift.  (Peter Fourbears Armstrand) 
                                       Folkloretrasidjoner i Latvia. (Div. v/Diana Zalane)  
                                      Sjamanisme i Russland.   Vannsermoni. seid. (Tatiana Egorova) 
16:30 - 17:00       Åpning energisirkel (Mikkel Gaup)   
17:00 - 19:00       MIDDAG - DINNER  
18:00 - 19:00       Oppvarming med joik til kvelden.  (Mikkel Gaup)


19:00  ---              
ISOGAISAKVELD - ÅPEN MIKROFON. Konfraniser: Elin Kåven /ISOGAISA EVENING with Elin Kåven (Sápmi)

Ingor Ante Ailo Gaup (Sápmi)
Nye samiske/nenets seremonier og ritualer / new Sami and Nenets ceremonies
Konsert med diverse samiske, latviske, vepsiske artister/ Concert with Sami, Latvian, and Vepsian artists
Ild seremoni /  Fire Ceremony                           

 

LØRDAG/SATURDAY
09:00 - 10.00        Morgenmeditasjon / morningmeditation 
                                       Yoga (Bente Wangen)                                                                                                                                                                                                                      
11:00 – 17:00       ISOGAISAMARKED
10:00 - 14:00        WORKSHOPS
                                       Chants og spirituelle sanger, Jane Folsted. (Language: Danish)
                                        Sound Journey, Marcos Rodriguez. (In English), 2,5 time
                                        Joikekurs med Ingor Antte Ailu Gaup / Yoiking courses with Ingor Antte Ailu Gaup (Sápmi)
                                        Matlaging,  koke på bål og på stein med Ore / Cooking on stones and fire. Bread, corn etc., Ore.   (Latvia)   
                                        Sanselavvo (Mikkel Gaup)
                                        Healing Peru (Carlos Enrique Lopez Giamaraes)   
                                        Bruk av rasleri Russland. (Ekatarina Korkina)
                                       Folkloretradisjoner i Latvia. (Diana Zalane)                                                                                                                                                                        

12:00 - 14:00       LUNCH   
13:00 - 14:00        Kramvik Bygdemuseum/Local history at the museum (Gå igjennom campingen 5 min)
14:00 - 16:00       Workshop fortsetter / workshops continue
                                       Sjamanisme i russisk Sápmi /Shamanism in Russian Sápmi
                                       Temazcal Svettehytte/Sweatlounge, Andres King Cobos (english)
                                       Kvinne svettehytte med Jane Folsted / Female sweat lodge with Jane Folsted. (Danish)
                                      Tradisjoner i Latvia (Diverse - eget telt)
                                      Sacred dance of the 5 elements (Jacek Orasinski)
                                     Norrøn Seidsirkel Lone Ebeltoft & Eva Armstrand) 
15:00 - 16:00       Familieteater: Eventyret om Risten og Ante. Mikkel Gaup)
16:00 – 17:00      Navneseremoni. Ledes av Eirik Myrhaug / Name giving ceremony  with Eirik Myrhaug (Sápmi)
17:00 – 19:00      MIDDAG/DINNER

19:00---                        
ISOGAISAKVELD / ISOGAISA EVENING
Konsert diverse latviske og samiske artister.  Bl. a Ingor Antte Ailu Gaup, Nadezda Lyaschenko, Thundermen
Concert with different Lativian and Sami artists. Ingor Antte Ailu Gaup, Nadezdha Lyashenko, Thundermen                                                                           Konfriansier: Mikkel Gaup

 

 SØNDAG/SUNDAY                                                                                                                                                                                                                                                                      09:00 - 10:00              Healingsangmeditasjon (Liv Skrudland)
                                            Yoga (Bente Wangen) 
10:00 - 12:00             Sjamanisme i hverdagen. (Eirik Myrhaug)  
                                           Healing Peru. (Carlos Erique Lopez Giamaraes)
                                           Workshop m/Eirik Myrhaug (Sapmi)
10:00 - 11:00            Russiske Tradisjoner (Tatjana Egorova m/flere) 
                                           Latviske tradisjoner (Flere. Eget telt)  
11:00 - 12.00             Mytologi, seider,Joik, tromming og rasling - teknikker. Jamsession. (Lyashenko, Taleev, Korkina, Noid)  
                                          Matlaging på stener, Bronsesmykker, Hekling, Musikkinstrumenter - spille på kokle. (Diana Zalane)
                                          Pil og bue/Arrow and bow (Jan Jasko)                                               
10:00 – 14:00            ISOGASIAMARKED
12:00 – 14:00           Seremonier- sjokoladeseremoni / chocolate ceremony  
                                            LUNCH
15:00 - 16.00             Avslutningsseremoni / closing ceremony

 

Sjamaner, sjamanister, artister, og andre spennende personligheter.

Har du lyst til å opptre, holde workshop, synge, danse, lede seremoni eller gjøre noe annet spennende på Isogaisa? Det er absolutt mulig! Torsdag skal vi ha "åpen mikrofon"  Da kan du gjøre det du har lyst til, under forutsetning at det passer til Isogaisa-konseptet. Det er også mulig å få tildelt en lavvu til å holde din workshop. Det kan foregå hele uken.  Kontakt Isogaisa-komiteen i god tid i forveien slik at vi får satt deg inn i programmet. 

- Alle kurs og workshops i partyteltene og lavvuer må avsluttes før kveldens underholdning starter i oktogonen.

-Lørdagskvelden blir det ikke mulighet for "gjesteopptreden"

-Følg anvisning fra komiteen, selv om den kontaktperson du får med å gjøre kan være langt yngre enn deg sjøl.


Kontakt oss

Årets Isogaisa-fotograf

Cindy K. PaulsenFestivalens egen fotograf heter Cindy K. Paulsen og kommer fra Finnsnes. Vi har hatt mange dyktige fotografer siden siden oppstarten i 2010. Men Cindy er så avgjort den aller dyktigste vi har noensinne hatt på Isogaisa.

Bildene hun knipser blir brukt til å fremme Isogaisa festivalen i alle sammenhenger.  Derfor har hun fått fullmakt av Isogaisa komiteen til å være der det skjer, og gjerne litt for mye frampå, slik en god fotograf skal være. Hun har fått beskjed om å ta bilde av alt og alle.  Husk å smile til henne og gi henne en klapp på skulderen når hun kommer med sitt avanserte speilreflekskamera. Tenk på at det er ikke alle 18 åringer som tør å gå rundt å blant godt voksne damer og menn, og knipse vilt.

Sidelavvuen mot øst er fotofri sone. Det vet også Cindy.