Disse websidene deles av to organisasjoner: Foreningen Isogaisa og Isogaisa Siida AS
Det er altså to selvstendige enheter, der den enkelte organisasjon har eget styre, eget regnskap og eget organisasjonsnummer. Åraken til at vi deler websider, har med kostnader å gjøre. Det koster faktisk en del å opprette en webside. Derfor har vi fordelt kostnadene på begge organisasjonene. Men vi jobber med å finne ny web-løsning.

Isogaisa Siida AS

Tilbake til nettbutikken

Isogaisa Siida drives av Ronald Kvernmo og Beate Sandjord. 

Vi produserer og selger chaga hele året.  I tillegg driver vi med kursing, helbreding og husrens.

Chaga selges via nettbutikken eller vi reiser rundt på messer og arrangementer. Der serverer vi kokvarm chagate med ingefær og honning. Meget populært!

Kurs i sjamanisme holder vi på forskjellige steder rundt om i landet.

Helbreding og husrens gjør vi på bestilling. 


Ronald Kvernmo bor på Tennevoll i Lavangen i lag med Beate-Kristin Sandjord. Sammen har vi 2 barn, Iskku-Mahtti og Raija Aliinna.
Når det gjelder utdanning så er Ronald litt allsidig. Jeg er utdannet som agronom på Troms Landbruksskole, jeg har Bachelorgrad i Markedsføring fra Handelshøgskolen BI, og jeg har studert religionsfag på Universitetet i Tromsø, med hovedvekt på samisk religion og sjamanisme. Jeg har også gjennomført NLP practitioner.

Når det gjelder jobb så har jeg vært borti mye forskjellig. Jeg har blant annet jobbet som landbruksvikar i Bardu Kommune, jeg har reist en del på selfangst,  jeg har jobbet med spilleautomater og jeg har også drevet et turistprosjekt der vi brukte hest på fjellet. Men i det stille har jeg  jobbet de siste 12 årene som sjaman. Det innebær husrens, kursing og ikke minst helbredning av sjuke medmennesker. Jeg har også helbredet hele bedrifter.

Isogaisa SiidaAS (org.nr 913 582 764913 582 764) ble stiftet 2014.

                                          

Selfangst med MS Havsel.
Tilbake til nettbutikken

Foreningen Isogaisa

Foreningen Isogaisa står som arrangør av Isogaisa festivalen.
Styret:
Leder: Lars Henrik Cock
Styremedlem: Frid Eva Karlsen
Styremedlem: Ronald Kvernmo
Vara: Beate Sandjord
Antall medlemmer: 45

Styret velger arrangørstab til festivalen. I tillegg kommer det en rekke frivillige som gjør en fantastisk jobb. Som de fleste vet så er det utrolig mye forarbeid og etterarbeid i forbindelse med festivalen. Og i tillegg blir det også mye jobbing  på sjølve festivalen. Her er noen av de som utmerker seg...
Forøvrig stiller det opp ca 50 fantastiske mennesker frivillig opp på festivalen.

Fra venstre:
Frid-Eva Karlsen, Sunniva Sørheim, Wenche Bjørkeng, Bente Arntsen, Jan Jasko og Hege Dalen.